Aftonbladet Nyheter apk icon

Aftonbladet Nyheter

Download Aftonbladet Nyheter apk for free.

Aftonbladet Nyheter apk icon

Aftonbladet Nyheter

Aftonbladet – störst på nyheter!
Vi ger dig det absolut senaste nytt inom nyheter, sport & nöje.
Här kan du följa allt om valet 2018, Rockbjörnen, väder och sport. Du kan även följa lokala nyheter, nyheter från de stora regionerna som Stockholm, Göteborg, Malmö eller större nyhetshändelser från hela världen.
Häng med i live-rapporteringar, se Aftonbladet TV varje morgon och läs fördjupande Plus-artiklar eller nyheter om kändisar på nöjesbladet.
Sveriges vassaste skribenter som Jan Guillou, Lena Melin, Linnéa Claeson, Robert Aschberg ger dig alltid granskande reportage och debatt- och opinionsjournalistik.
Håll dig uppdaterad med våra notiser vid viktiga händelser och spara artiklar för att läsa senare.
Har du några idéer eller synpunkter?
Bra – då kan du höra av dig till [email protected]

Användarvillkor: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab
Personuppgiftspolicy:
https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab

--
Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation i din Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av så kallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlar in uppgifter om din geografiska position.

Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen. Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.

Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladets applikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre vill att Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster på din mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, få information om vilken information som finns sparad om dig, genom att kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.

Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.Aftonbladet - greatest news!
We give you the very latest news in news, sports and entertainment.
Here you can follow everything about the 2018, Rockbjörnen election, weather and sports. You can also follow local news, news from major regions like Stockholm, Gothenburg, Malmö or major news events from around the world.
Join live reports, watch Aftonbladet TV every morning and read in-depth Plus articles or news about celebrities on the entertainment magazine.
Sweden's hottest writers, such as Jan Guillou, Lena Melin, Linnéa Claeson, Robert Aschberg, always give you reviews and debate and opinion journalism.
Keep up to date with our notifications at important events and save articles to read later.
Do you have any ideas or opinions?
Good - then you can listen to [email protected]

Terms of Use: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab
Privacy:
https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab

-
You, who accepted platform services regarding Aftonbladet's application in your Android device, agree that Aftonbladet uses geo-targeting, which means that Aftonbladet continuously collects data about your geographical location.
 
The information is used to provide you with location-specific information and marketing via mail, telephone or electronic communications, such as text or email. The information may also be used in the development of new products and services and to provide you with custom content in our digital services, such as articles and ads that are more relevant to you. The information may be disclosed to other companies within the Schibsted Group. Aftonbladet saves and may use the data up to six (6) months after the data has been collected.

By loading, alternatively updated Aftonbladet's application, you agree to the above treatment. If you no longer want Aftonbladet to collect data about your geographical location, you can turn off location services on your mobile phone at any time. You also have the opportunity to, once a year, get information about what information is saved about you by contacting Aftonbladet's personal information representative.
 
Personal Data Responsible is Aftonbladet, organization number 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.

Editor's Note

Well known Aftonbladet Nyheter is served to you by our experienced team for free and with the best downloading speed. You don’t need any subscription or register to download Aftonbladet Nyheter developed and announced by Aftonbladet. Current version of the apk file is 4.19.0 and we are trying to keep them up to date as always. The latest update issued on Jan. 11, 2019. Also Aftonbladet Nyheter is very famous in News & Magazines category. When you scroll down a little bit you can also check the App Info tab. You are always free to install Aftonbladet Nyheter if your device android version is Android 19 and above. Thanks for downloading from our website.

Aftonbladet Nyheter apk screenshot-1 Aftonbladet Nyheter apk screenshot-2 Aftonbladet Nyheter apk screenshot-3 Aftonbladet Nyheter apk screenshot-4 Aftonbladet Nyheter apk screenshot-5

Comments

Daron Schaden IV

När man bläddrar så stannar man alltid på reklam. tre gånger längre reklam vid klipp än själva klippet man vill se.

Mrs. Tamara Maggio

Tycker man borde få välja själv vad man vill ha för kategori i den översta bannern. Annars kanon??

Ms. Jazmin Olson

Dåligt

Mittie Dicki

Denna skräppost bidrar till vad allt fler inser kommer bli Sveriges undergång! Gå och läs något som faktiskt förmedlar nyheter istället!

Miss Lenna Brown

Den bara dör när man startar. Är man envis och startar den 10 gånger kanske man kan läsa ett par artiklar. Äter mycket av telefonens resurser när den är igång. Lustigt att de inte kunde göra det rätt. De har väl råd.

Marian O'Kon

senaster versionen kraschar vid start och vid notiser

Carmen Gulgowski

Hänger ut odömda människor men vägrar ta åtgärder mot sina egna medarbetare som får likadana anklagningar mot sig från annat håll.

Rosemarie Bauch

Vill inte stödja denna blaska längre pga deras vidriga arbetsplatskultur samt hyckleri. De borde skämmas.

Susan Kemmer MD

support för Android Nougat meddelande. Så man kan dra ner en gång för att se alla och en gång till för att se vad det står på den.

Prof. Lavern Crist

Ok app, lågkvalitativ journalistik.

 • Author
  Aftonbladet
 • Publish date
  Jan. 22, 2019
 • Latest version
  4.19.0
 • Requirements
  Android 19 and above
 • File Size
  Varies with device
Never miss updated popular apps & games ✌
No spam, we promise.